Η οδοντιατρική παίδων γίνεται συνήθως από παιδοδοντίατρο.

Ο Κος Μπούτσιας έχει έναν γαλήνιο, στοργικό, και γεμάτο κατανόηση τρόπο, να διαχειρίζεται τα παιδιά.

Ο Κος Μπούτσιας καταναλώνει πολύ χρόνο για τα παιδιά, και κάνει χρήση της μεθόδου «εξηγώ – δείχνω – κάνω» την οποία και θεωρεί ως την πιο επιτυχή για παιδιά.

Ποτέ δεν γίνεται τίποτε εξαναγκαστικά.