Σε πολλά αθλήματα επαφής χρειάζεται να προστατευτούν τα δόντια και τα ούλα από τυχόν τραυματισμούς με αθλητικούς νάρθηκες προστασίας, και ένας σωστά κατασκευασμένος νάρθηκας δίνει μεγαλύτερη προστασία στον αθλητή από κάποια επαφή.

Υπάρχουν πολλών ειδών πάχη υλικού (σιλικόνης) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με το είδος στου σπορ, και πόση προστασία χρειαζόμαστε. Ορισμένες φορές εσωτερικά χρησιμοποιούμε μαλακότερο υλικό για να είναι πιο αναπαυτικός ο νάρθηκας.