Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια τεχνητή ρίζα που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα δόντια. Το εσωτερικό τμήμα μοιάζει με βίδα κατασκευασμένη από βιοσυμβατό υλικό τιτάνιο, και το εξωτερικό τμήμα είναι προσθετικό (στεφάνη) και μοιάζει με φυσικό δόντι. Με τον χρόνο το εμφύτευμα σταθεροποιείτε στο στην γνάθο και ενσωματώνεται με το οστό που το περιβάλλει.

Τα εμφυτεύματα δεν στα διπλανά δόντια για στήριξη, οπότε δεν είναι απαραίτητος ο καταστροφικός τροχισμός που γίνετε σε περιπτώσεις θεραπείας με γέφυρες.

Τα οδοντικά εμφυτεύματα:

  • Έχουν πολύ συχνά την αίσθηση ενός φυσικού δοντιού
  • Βοηθούν στην σωστή και καθαρή φωνητική άρθρωση
  • Έχουν εξαιρετική μασητική ικανότητα
  • Εξαιρετική αισθητική
  • Κατάλληλα για κάθε ηλικία
  • Δεν προσβάλλονται από τερηδόνα
  • Έχουν μεγάλο ποσοστό επιτυχίας – πάνω από 95%

Αν ένα οδοντικό εμφύτευμα αποτύχει, μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο εμφύτευμα μετά από μια περίοδο ίασης τριών μηνών.

Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθε περίπτωση. Μπορεί να τοποθετηθούν άμεσα και μετά από εξαγωγές την ίδια μέρα, και να αποκατασταθούν άμεσα με προσωρινή ή τελική αποκατάσταση, ή οι περιοχές των εξαγωγών να αφεθούν να επουλωθούν για τρεις μήνες και κατόπιν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα τα οποία με την σειρά τους θα αφεθούν να επουλωθούν για τρεις μήνες (με καπάκι επούλωσης) και μετά να αποκατασταθούν με μόνιμη εργασία. Αυτές οι προσεγγίσεις θα συζητηθούν με τον Κο Μπούτσια.

Τα εμφυτεύματα πρέπει να διατηρούνται καθαρά από τον ασθενή, με τακτική συντήρηση από τον οδοντίατρο.


implants - beforeimplants - processimplants - after

* Φωτογραφίες νεαρού ασθενή όπου ο Κος Μπούτσιας αποκατέστησε μπροστινό σπασμένο δόντι με εμφύτευμα.