Διάφορες θεραπείες μπορούν να πραγματοποιηθούν

  • Μικρός συνωστισμός με την χρήση κινητών συσκευών
  • Θεραπεία απλών περιπτώσεων σταυροειδούς σύγκλεισης
  • Διατήρηση χώρου σε περιπτώσεις έλλειψης ή εξαγωγής νεογιλών δοντιών